Restauratie

Naast de nieuwbouw van grote en kleine draaiorgels behoort ook de restauratie van deze instrumenten tot één van de belangrijkste werkzaamheden binnen ons bedrijf.

 

Uitgangspunt Draaiorgelrestauratie

Het uitgangspunt is hierbij zoveel mogelijk originele onderdelen te behouden zodat het instrument in een zo origineel mogelijke staat blijft. Eventueel missende of niet herstelbare onderdelen worden vakkundig opnieuw vervaardigd. Dit gebeurt op een dergelijke wijze zodat nieuwe onderdelen geen afbreuk doen aan het instrument.
Communicatie is bij dergelijke projecten van essentieel belang. Alvorens wij een nieuw restauratieproject aangaan overleggen wij goed met de klant over de wensen en eisen van de restauratie. Elk project is in deze uniek, waarbij onze vakkundige expertise goed van pas komt om u te begeleiden in dit traject.

 

 

Restauratie Draaiorgel 'Midinette' Restauratie Draaiorgel 'Midinette' Restauratie Draaiorgel 'Midinette' Restauratie Draaiorgel 'Midinette' Restauratie Draaiorgel 'Baronie' Restauratie Draaiorgel 'Baronie' Restauratie Front Draaiorgel 'Baronie' Restauratie Front Draaiorgel 'Baronie' Oude balg Opnieuw beleerde balg